Chương trình đào tạo đại học nhằm mục đích phát triển các kĩ năng thực tế quan trọng và các kiến thức lí thuyết cần thiết để làm việc trong từng lĩnh vực cụ thể, hoặc tiếp tục theo học ở bậc cao hơn.

Thông thường chương trình đào tạo đại học do các trường công lập và tư thục ở Hàn Quốc tổ chức kéo dài từ 3 đến 4 năm. Được tổ chức giảng dạy tại các thành phố lớn như Daejeon và Seoul, các chương trình đại học ở Hàn Quốc được cung cấp với tất cả các lĩnh vực đào tạo chủ yếu hiện nay. 

Một trong những yêu cầu quan trọng để được theo học đại học ở Hàn Quốc đó là vượt qua kì thi Kiểm tra khả năng theo học đại học. Kì thi này được chia làm năm phần: Tiếng Hàn, Toán, Tiếng Anh, các môn lựa chọn trong lĩnh vực Khoa học xã hội hoặc tự nhiên, và ngôn ngữ nước ngoài khác. Điểm cao trong kì thi kiểm tra đầu vào đại học này là yêu cầu bắt buộc để được nhập học tại các trường đại học ở Hàn Quốc. Kì thi này yêu cầu sự chuyên tâm học tập cao độ, thậm chí một số gia đình còn chuẩn bị cho con cái họ ngay từ khi mới đi nhà trẻ. Hàn Quốc cũng cung cấp các cơ hội hoàn thành các kì thi kiểm tra trình độ ngang bằng cử nhân (Bachelor's Degree Examination) trong các lĩnh vực như Ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh, Quản trị Kinh doanh, Quản trị công, Luật, Khoa học máy tính, Kinh tế hộ gia đình, Sư phạm và Y tá. Những kì thi như thế sẽ có giá trị đối với những ai mong muốn tiếp tục học lên ở trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ. 

Các trường liên kết

Các trường liên kết của Du học Bolt.