Liệu tôi có được nhận vào học tại một trường Đại Học hay Cao Đẳng hay không? Đó là câu hỏi mà hầu hết các bạn học viên của trường The New England School of English thắc mắc.

   Trường The New England School of English sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn về dịch vụ NUPS của trường dành cho các bạn muốn học lên Đại học và Cao đẳng như sau:
 
1. NUPS là gì?

NUPS là dịch vụ hỗ trợ sinh viên để được nhận vào học tại một trường cao đẳng hay đại học Mỹ. Khi sử dụng NUPS, những sinh viên đủ điều kiện sẽ có cơ hội vào học tại một trường cao đẳng hay đại học Mỹ mình chọn, mà không cần thi TOEFL® Chính Thức.

2. Những trường Cao đẳng và Đại học nào tham gia NUPS?

NESE hợp tác với các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Những trường này rất đa dạng, từ các trường cao đẳng nhỏ ở nông thôn đến các trường đại học lớn ở thành thị. Các tổ chức đối tác của NESE tích cực tìm kiếm các ứng viên là sinh viên quốc tế để làm phong phú thêm tập thể sinh viên của mình. Họ đã chuẩn bị cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho những sinh viên quốc tế nào đăng ký thông qua NUPS.

3. Ai quyết định liệu tôi có được nhận vào học tại một trường Đại học hay Cao đẳng hay không?

Mỗi trường cao đẳng hay đại học sẽ quyết định từng đơn đăng ký của sinh viên. Mặc dù NESE hỗ trợ rất nhiều trong việc tư vấn, chọn, và quy trình đăng ký, nhưng mọi quyết định nhận sinh viên sẽ do văn phòng tuyển sinh của từng trường cao đẳng hay đại học tự đưa ra.

4. Vui lòng cho biết mức phí đối với Dịch vụ NUPS?

Lệ phí NUPS là $250.

5. Có bất kỳkhoản phí nào khác không?

Có. Sinh viên cũng phải nộp phí đăng ký cho từng trường cao đẳng hay đại học mà mình ghi danh.

Những khoản lệ phí này nằm trong khoảng $50 đến $100 mỗi trường cao đẳng hay đại học, và phải được đóng khi nộp đơn đăng ký.

Vui lòng lưu ý rằng cũng có thể phải đóng các khoản phí khác:

◆◆ Dịch Bảng Điểm: Sinh viên sẽ được yêu cầu thuê người dịch bảng điểm một cách chính thức. Dịch vụ này thường tốn từ $150 đến $200.

◆◆ Đánh Giá Bảng Điểm: Một trường đại học hay cao đẳng cũng có thể đòi hỏi phải có bảng đánh giá bổ sung đối với bảng điểm đã dịch. Dịch vụ này thường tốn từ $150 đến $200.

◆◆ Một số trường cao đẳng hay đại học đòi hỏi sinh viên phải tham dự các kỳ thi đầu vào chuẩn hóa chẳng hạn như SAT®, GRE® hoặc GMAT®. Phí cho những kỳ thi này nằm trong khoảng $75 đến

$250 tùy từng kỳ thi.

6. Cách hoạt động của NUPS?

Sinh viên nào quan tâm chỉ cần đăng ký với NESE để tham gia NUPS. Các Tư Vấn Viên Đại Học của NESE sau đó sẽ giúp sinh viên chọn các trường thích hợp, soạn các tài liệu bắt buộc, và xem lại các tuyên bố cá nhân. Kế đến Các Tư Vấn Viên Đại Học của NESE sẽ đảm bảo rằng đơn đăng ký được hoàn chỉnh, và đã tính phí đăng ký. Cuối cùng, Tư Vấn Viên Đại Học đó sẽ nộp đơn đăng ký và liên hệ phòng tuyển sinh tại từng trường để hỗ trợ nếu có thêm bất kỳ thắc mắc nào phát sinh.

7. Tôi Có Thể Đăng Ký vào Bao Nhiêu Trường Cao Đẳng và Đại Học? 
Các Tư Vấn Viên Đại Học của NESE sẽ giúp bạn chọn đến bốn trường cao đẳng hay đại học đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mục tiêu của bạn.

8. Nhập học có điều kiện là gì?

Thông qua NUPS, sinh viên có cơ hội được “nhập học có điều kiện” vào các trường cao đẳng và đại học đối tác của NESE. Trước tiên, đơn đăng ký của sinh viên sẽ được xem xét bởi nhân viên phòng tuyển sinh tại từng trường cao đẳng hay đại học mà sinh viên đã chọn. Trường cao đẳng hay đại học đó sau đó sẽ quyết định xem sinh viên đó có “được nhập học có điều kiện” hay không. Nếu sinh viên “được nhập học có điều kiện”, điều đó có nghĩa là học bạ chung và đơn đăng ký của sinh viên đủ điều kiện nhập học. Tuy nhiên, nếu sinh viên được nhập học với điều kiện là sinh viên đó phải nâng cao trình độ tiếng Anh để được nhập học hoàn toàn.

9. Nhập học có điều kiện là gì và tác dụng của nó?

Thư Tiếp Nhận Có Điều Kiện là thư giải thích những việc gì sinh viên vẫn cần thực hiện (nâng cao trình độ tiếng Anh của mình) để được nhập học hoàn toàn. Vì viên lãnh sự sẽ biết rằng sinh viên sẽ theo học tại một trường cao đẳng hay đại học ở Hoa Kỳ, trường hợp này có thể có ích cho sinh viên đến từ các quốc gia khó xin thị thực sinh viên để học tại một trường ngôn ngữ.

10. Tôi có thể thể hiện rằng trình độ Tiếng Anh của tôi đủ cao để theo học tại một trường Cao đẳng hay Đại học thông qua NUPS bằng cách nào?

Nói chung, sinh viên tại Hoa Kỳ thể hiện trình độ tiếng Anh của mình thông qua Điểm TOEFL® Chính Thức. Kỳ thi này rất tốn kém và có thể rất căng thẳng. Sinh viên NUPS có thể thay thế kỳ thi TOEFL® Chính Thức bằng cách hoàn thành trình độ cao nhất của NESE hoặc nhận điểm TOEFL® Tổ Chức bắt buộc của NESE. Kỳ thi TOEFL® Tổ Chức của NESE được tiến hành miễn phí cho tất cả sinh viên toàn thời gian trong mỗi buổi NESE.

11. Mất bao lâu để nhận thư tiếp nhận có điều kiện?

Chúng tôi rất vui được cho bạn biết là hầu hết các trường đại học và cao đẳng mà NESE hợp tác sẽ giải quyết đơn đăng ký của bạn ngay khi nhận được tất cả giấy tờ và lệ phí cần thiết. Có nhiều tổ chức đối tác của NESE thậm chí có thể có quyết định về việc nhập học có điều kiện của bạn trong vòng 30 ngày. Vui lòng lưu ý rằng không có trường cao đẳng hay đại học nào bắt đầu xem xét đơn đăng ký của bạn cho đến khi nhận được tất cả giấy tờ đăng ký và lệ phí.

12. Tôi phải chờ bao lâu để được học tại NESE?

Hiển nhiên, thời gian bạn cần để được học tại NESE tùy vào trình độ tiếng Anh ban đầu của bạn. Mặc dù một số sinh viên quốc tế có thể mong đạt được một trình độ tiếng Anh cho phép được nhập học tại một trường cao đẳng hay đại học trong ba hoặc bốn tháng, khoảng thời gian này là không thường gặp. NESE có mười trình độ và sinh viên thường mất bốn tuần ở mỗi trình độ. Do đó, nói chung, cần từ tám đến mười hai tháng để hoàn tất mọi trình độ của NESE, và để sẵn sàng bắt đầu học tại một trường cao đẳng hay đại học Mỹ.

-----------------------------------------------------------
Liên hệ tư vấn: 
VP Bình Dương: 504 Đại lộ Bình Dương, Thị xã TDM, Bình Dương
Web: 
www.duhoc.bdu.edu.vn
Email: tuvanduhoc@bdu.edu.vn
Điện thoại: (0650) 3.969 505 - 0169.793.2985 (Anh Lợi)
Fax: 846503 833 395

VP Tp. Hồ Chí Minh.
291 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp HCM
Điện thoại: (08) 3.539 2425
Web: duhoc.bdu.edu.vn
Email: tuvanduhoc@bdu.edu.vn

Các trường liên kết

Các trường liên kết của Du học Bolt.