TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

VIỆN ĐÀO TẠO MỞ

VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Số:………/TB-BOLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TP Thủ Dầu Một, ngày……tháng…….năm 2014

 THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh du học tại trường Cao đẳng Dongwoon, Hàn quốc

Căn cứ Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Đại học Yangsan (tiền thân của trường Cao đẳng Dongwon) và Đại học Bình Dương vào ngày 27/7/2013, qua đó Đại học Bình Dương thực hiện tuyển sinh sinh viên Việt Nam du học tại trường Cao đẳng Dongwon.

Trung tâm Tư vấn Du học - Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển thuộc Đại học Bình Dương xin trân trọng thông báo cơ hội nhận học bổng toàn phần khi du học tại trường Cao đẳng Dongwon niên khóa 2014 như sau: 

1.      Số lượng suất học bổng:

-       01 học bổng toàn phần tiếng Hàn, trị giá 3.000.000 won

-       02 học bổng chính khóa, trị giá 5.600.000 won/năm 

2.      Chuyên ngành: 

-       Công nghiệp kỹ thuật cao   

-       Phúc lợi xã hội – kinh doanh

-       Giáo dục trẻ em     

-       Khách sạn/ nấu ăn

 

-       Thể dục thể thao               

-       Y tế

3.      Đối tượng: Sinh viên Đại học Bình Dương

4.      Thời gian học tiếng Hàn: 01 năm

5.      Thời gian học chính khóa: 02 – 03 năm

6.      Chi phí trọn gói: 8.200.000 won/năm (tương đương 170.000.000 đồng VN)

7.      Kỳ nhập học tiếng Hàn: bắt đầu tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 

8.      Lợi ích khi học tại trường Cao đẳng Dongwon 

-       Cơ hội nhận được học bổng toàn phần từ 3.000.000 đến 5.600.000 won.

-       Thời gian học ngắn – Chương trình đào tạo ưu việt.

-       Chi phí đã bao gồm học phí, chi phí ăn ở.

-       Thu nhập hấp dẫn từ việc làm them.

-       Được gia hạn visa 01 năm làm việc sau khi ra trường. 

9.   Thủ tục đăng ký:   

Sinh viên điền vào mẫu đăng ký (theo mẫu đính kèm)  và cần giải đáp những thắc mắc có liên quan xin gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 29/4/2014.  

Trung tâm tư vấn du học Viện Bolt
 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương
 Hot line: 0650 3 969 505 ( Mr. Văn Lợi )

 Email: tuvanduhoc@bdu.edu.vn

  Website: www.duhoc.bdu.edu.vn

 Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý thầy/cô các phòng ban, khoa của trường Đại học Bình Dương và phân hiệu Cà Mau triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên Đại học Bình Dương./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            VIỆN TRƯỞNG

-    BGH Trường ĐH Bình Dương;

-    Các phòng/ ban, khoa trường ĐHBD;

-    Phân hiệu Cà Mau;

-    Lưu VT, tổ Du học, Đ.Thảo.                                                                       TS. Cao Việt Hiếu

File đính kèm : mời tải tại đây

DANH MỤC

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Các trường liên kết

Các trường liên kết của Du học Bolt.